0
  menu

Privacy policy

De door de Consument verstrekte persoonsgegevens zullen door de Verkoper worden verwerkt om de overeenkomst tussen de Consument en de Verkoper, met inbegrip van facturatie en levering van door de Consument gekochte producten, te kunnen uitvoeren.
De gegevens kunnen tevens worden verwerkt voor promotie- en prospectiedoeleinden en om de Consument te informeren over de Verkoper en zijn producten en diensten. Indien de Consument dit niet wenst, kan deze dit schriftelijk aan de Verkoper meedelen. Op schriftelijk verzoek zal het gebruik van de persoonsgegevens worden beperkt tot de doelstellingen in de eerste paragraaf van dit artikel.
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

Sowepo vzw
Vlaanderenlaan 25-27
8970 Poperinge
info@houblonesse.be

Blijf op de hoogte van promoties en nieuwe producten